Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Informē Rēzeknes siltumapgādes uzņēmumi

Pēc uzņēmuma „Rēzeknes enerģija” datiem, rēzeknieši ir parādā uzņēmumam vairāk kā miljonu latu. Tiek veikti visi iespējamie likumīgie pasākumi, lai veicinātu parādniekus maksāt par patērēto siltumu – noslēgtas vienošanās par parādu atmaksu un parakstīti parādu apmaksas grafiki, vairāk kā divsimts lietas iesniegtas tiesā un dažas no tām jau nodotas tiesu izpildītājiem parāda piedziņai. Jāsaka, ka siltuma ražošanu šis apstāklis nav kavējis, tā notiek visu sezonu bez pārtraukumiem un avārijām. Pašlaik “Rēzeknes enerģija” norēķinās par dabas gāzes piegādi bez kavējumiem, taču iedzīvotāju lielo parādu dēļ nepietiek līdzekļu uzņēmuma attīstībai.

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā 2010. gada 1. decembrī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai tika iesniegts a/s „Rēzeknes siltumtīkli” sagatavotais projekts „Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, veicot Centra rajona katlu mājas daļēju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 615 tūkstoši latu, no kuriem 50% apmērā tika plānots saņemt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Saskaņā ar 2011. gada 1. marta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras lēmumu projekta iesniegums tika noraidīts.

 

Arī  SIA „Rēzeknes enerģija” iesniedza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā projektu „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā”, kura prioritāte ir vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana un kā galvenā aktivitāte paredzēta pasākumu veikšana centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai”. Taču arī šo projekta iesniegumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noraidīja. Tomēr rēzekniešiem ir pāragri izdarīt galīgos secinājumus, jo gan „Rēzeknes siltumtīkli”, gan „Rēzeknes enerģija” ir lēmuši apstrīdēt atteikumu. Šā gada 22. martā tika sagatavoti un iesniegti Ekonomikas ministrijā apstrīdēšanas iesniegumi, kuros detalizēti izklāstīta projektu realizācijas nepieciešamība un labums, ko gūs Rēzekne un pilsētas iedzīvotāji pēc to realizācijas.

Tagad ir jāgaida Ekonomikas ministrijas lēmums un turpmākie ieplānotie siltumapgādes sistēmas uzlabošanas darbi jāpakārto atkarībā no tā.

 

Bez tam, lai veidotu ciešāku kontaktu ar Rēzeknes iedzīvotājiem, padarītu vairāk pārskatāmu pilsētas siltumapgādes uzņēmumu darbu, kā arī lai piedāvātu iedzīvotājiem ērtāku rēķinu par patērēto siltumu apmaksu, tiks izveidota divu uzņēmumu – a/s „Rēzeknes siltumtīkli” un SIA „Rēzeknes enerģija” – mājas lapa. Tur rēzeknieši varēs uzzināt uzņēmumu aktualitātes, iepazīties ar siltumenerģijas tarifiem un atrast atbildes uz daudziem viņus interesējošiem jautājumiem, bet ielogojoties ar īpašu paroli, katrs abonents varēs apskatīt tieši sava dzīvokļa rēķinu par apkures un karstā ūdens izmantošanu, kā arī veikt šo rēķinu apmaksu caur internetu. A/s „Rēzeknes siltumtīkli” izpilddirektors Rihards Melnis plāno, ka mājas lapa būs pieejama jau šovasar.

Autorizēties