Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Ziņas par darbības un komercdarbības veidiem

Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem tai ir reģistrēti sekojoši komercdarbības veidi (pēc NACE klasifikatora):

-  Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

-  Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem (35.22);

-  Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22);

-  Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10).

 

Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu siltumenerģijas pārvadi, sadali un realizāciju, centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā, kā arī veicināt uzņēmuma un patērētāju efektīvu resursu izmantošanu.

Autorizēties