Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Vispārējie stratēģiskie mērķi

SIA "Rēzeknes enerģija" misija, vīzija un vispārējie stratēģiskie mērķi

 

Misija

Nodrošināt Rēzeknes pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.

 

Vīzija

Veicināt Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstību, kas atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošuma prasībām.

 

Mērķi

1. Nodrošināt Lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

2. Nodrošināt  Lietotāju   apmierinātību   ar  saņemto  Pakalpojumu  un  efektīvu Uzņēmuma darbību.

3. Saglabāt vienotu Centralizētās siltumapgādes sistēmu kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu.

4. Uzturēt, attīstīt un optimizēt Centralizētās siltumapgādes sistēmu, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai.

Autorizēties