Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu, SIA "Rēzeknes enerģija" publicē sekojošu informāciju:

 

1. SIA "Rēzeknes enerģija" atalgojuma politika 2015.gadam

 

2. Ziedošanas stratēģija un kārtība

SIA "Rēzeknes enerģija" neveic ziedošanu, līdz ar ko uzņēmumā nav izstrādāta un apstiprināta ziedošanas stratēģija un kārtība.

 

3. Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2014.gadā

 

 

4. Informācija par saņemto valsts/pašvaldības finansējumu un izlietojumu

SIA "Rēzeknes enerģija" nesaņem valsts vai pašvaldības finansējumu.

 

5. SIA "Rēzeknes enerģija" finanšu mērķi un rezultāti 2014.gadā

Autorizēties