Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

SIA "Rēzeknes enerģija" realizējamie projekti

 

KF Ieg ES logo

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LIAA logo

 

Projekts Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/024, Līguma Nr.L-PCS-13-0060

Iepirkums „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā”

 

2013.gada 30.janvārī ir noslēgts līgums ar valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā" īstenošanu (projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/024.

 

2013.gada 20.novembrī tika izsludināts iepirkums "Siltumpārvades efektivitātes paugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā".

 

2014.gada 05.februārī notika iepirkuma piedāvājumu atvēršana. Savus piedāvājumus iesniedza 4 pretendenti.

 

Ar iepirkuma komisijas 2014.gada 24.februāra lēmumu par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tika atzīts SIA "Wesemann" piedāvājums ar cenu 279 615,05 EUR bez PVN.

Publicēts 28.02.2014.

 

SIA “Rēzeknes enerģija” 2014.gada 06.maijā uzsāka projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/024, līgums Nr.L-PCS-13-0060, „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā” realizāciju. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 29.jūlijam.

Publicēts 07.05.2014.

 

2014.gada jūlijā ir pabeigti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi, tai skaitā ir veikta siltumtrases rekonstrukcija Rēznas ielā, Rēzeknē, 421,52 m garumā, un ir pabeigta siltumtrases izbūve no katlu mājas līdz centrālajam siltuma punktam Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē, 133,53 m garumā. Tiek gatavoti dokumenti objektu nodošanai ekspluatācijā un iesniegšanai Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldē.

Publicēts 01.08.2014.

 

 

SIA “Rēzeknes enerģija” informē, ka saskaņā ar 2014.gada 12.augusta Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes aktiem projekta ietvaros rekonstruētas siltumtrases Rēzeknes pilsētas Vipingas un Ziemeļu rajonos ir pieņemtas ekspluatācijā. Tādā veidā projekta realizācija ir pabeigta un tiek gatavots maksājuma pieprasījuma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai līdzfinansējuma izmaksai.

Publicēts 15.08.2014.


____________________________________________________

 

 

Projekts Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/001

Iepirkums „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā”

 

2012.gada 14.jūnijā ir noslēgts līgums ar valsts aģentūru "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā" īstenošanu (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/001).

 

2012.gada decembrī tika izsludināts iepirkums "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā".

2013.gada 20.martā notika iepirkuma piedāvājumu atvēršana. Iepirkumā piedlījās 4 pretendenti.

 

2013.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums ar iepirkuma uzvārētāju komandītsabiedrību "KONOR, V.J.BŪVE un ASKO AS" par iepirkuma "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā" īstenošanu.

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu 2013.gada 04.oktobrī tika pabeigts siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbu pirmais posms (N.Rancāna ielā un V.Seiles ielā, Rēzeknē) un Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldei ir iesniegti dokumenti objekta nodošanai ekspluatācijā.

Publicēts 07.10.2013.

 

 

SIA "Rēzeknes enerģija" informē, ka saskaņā ar 2013.gada 24.oktobra Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldes aktiem tika nodotas ekspluatācijā siltumtrases N.Rancāna ielā un V.Seiles ielā, Rēzeknē, 0,39 km un 1,237 km garumā.

Publicēts 25.10.2013.

 

 

SIA “Rēzeknes enerģija” 2014.gada 06.maijā uzsāka projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/001, līgums Nr. L-PCS-12-0036, “Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā” 2.posma “Zemnieku ielas posma siltumtīklu rekonstrukcija no SK-11 līdz SK-19” realizāciju. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 24.augustam. Būvdarbu laikā Zemnieku ielā daļēji tiks ierobežota satiksme.

Publicēts 07.05.2014.

 

Autorizēties