Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Iepirkumi/ sludinājumi

Paziņojums par tarifa projektuA/S „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV – 4601, 2014. gada 6.augustā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2010. gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 „Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika” un noteikumiem par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Nr.p/k

Dabasgāzes tirdzniecības cena līdz      EUR/tūkst.nm3               pie faktiskās siltumspējas

Tarifs gāzei no 20000 līdz 100000, t.m3

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Prognozējamais siltumenerģijas tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samzinājums (%)

1

128.06

177.65

 

37.66

 

2

135.17

184.76

 

38.08

 

3

142.29

191.87

 

38.49

 

4

149.40

198.99

 

38.90

 

5

156.52

206.10

 

39.31

 

6

163.63

213.22

 

39.72

 

7

170.74

220.33

 

40.14

 

8

177.86

227.45

 

40.55

 

9

184.97

234.56

40.96

40.96

0

10

192.09

241.67

41.78

41.37

-0.98

11

199.20

248.79

42.57

41.79

-1.83

12

206.32

255.90

43.38

42.20

-2.72

13

213.43

263.02

44.18

42.61

-3.55

14

220.55

270.13

44.99

43.02

-4.38

15

227.66

277.25

45.80

43.44

-5.15

16

234.77

284.36

46.60

43.85

-5.90

17

241.89

291.48

47.41

44.26

-6.64

18

249.00

298.59

48.21

44.67

-7.34

19

256.12

305.70

49.02

45.08

-8.04

20

263.23

312.82

49.81

45.50

-8.65

21

270.35

319.93

50.63

45.91

-9.32

22

277.46

327.05

51.42

46.32

-9.92

23

284.57

334.16

52.23

47.38

-9.29

24

291.69

341.28

53.03

48.44

-8.66

25

298.80

348.39

53.84

49.50

-8.06

26

305.92

355.50

54.65

50.55

-7.50

27

313.03

362.62

55.45

51.61

-6.93

28

320.15

369.73

56.25

52.67

-6.36

29

327.26

376.85

57.06

53.73

-5.84

30

334.37

383.96

57.87

54.79

-5.32

31

341.49

391.08

58.67

55.85

-4.81

32

348.60

398.19

59.48

56.90

-4.34

33

355.72

405.31

60.27

57.96

-3.83

34

362.83

412.42

61.08

59.02

-3.37

35

369.95

419.53

61.89

60.08

-2.92

36

377.06

426.65

62.69

61.14

-2.47

37

384.18

433.76

63.50

62.20

-2.05

38

391.29

440.88

64.30

63.26

-1.62

39

398.40

447.99

65.11

64.31

-1.23

40

405.52

455.11

65.91

65.37

-0.82

41

412.63

462.22

66.72

66.43

-0.43

42

419.75

469.33

67.52

67.49

-0.04

43

426.86

476.45

68.33

68.55

0.32

44

433.98

483.56

69.14

69.61

0.68

45

441.09

490.68

69.93

70.66

1.04

46

448.90

497.79

70.75

71.72

1.37

47

455.32

504.91

71.54

72.78

1.73

48

462.43

512.02

72.35

73.84

2.06

49

469.55

519.13

73.15

74.90

2.39

50

476.66

526.25

 

75.96

 

51

483.78

533.36

 

77.01

 

52

490.89

540.48

 

78.07

 

53

498.01

547.59

 

79.13

 

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2014. gada 6.decembri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar koģenerācijas stacijas izbūvi Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par koģenerācijas stacijā ražotās siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00 iepriekš sazinoties ar ekonomisti Maiju Šariginu, tālr.: 64625133, e-pasts: rezeknes.siltumtikli@inbox.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt A/S „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV–4601, e-pasts: rezeknes.siltumtikli@inbox.lv, fakss: 64625146, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

 

 

 

 

 

 

 

KFES logo

 

Ieg

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LIAA logo

______________________________________________

 

Iepirkums „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā”

(projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/024, Līguma Nr.L-PCS-13-0060, Id. Nr. RE 2013/01)

__________________________________________

 

SIA „Rēzeknes enerģija”, reģ. Nr. 42403021332, jurid. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV–4601, paziņo, ka atklātajā konkursā „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā” (ID RE 2013/01, projekta Nr.PCS/3.5.2.1.1/12/04/024, līguma ar LIAA Nr.L-PCS-13-0060) par tiesībām veikt darbus siltumpārvades efektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā, ar iepirkuma komisijas 2014.gada 24.februāra lēmumu par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts pretendenta SIA “Wesemann” (reģ.Nr.40003140237) piedāvājums ar cenu 279 615,05 EUR bez PVN, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Publicēts 01.04.2014.

 

 

PRETENDENTU IEVĒRĪBAI!

Ir veikti atklātā konkursa „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā”  nolikuma grozījumi, līdz ar ko ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 05.februārim plkst. 15.00

Publicēts 08.01.2014.

 

 

SIA „Rēzeknes enerģija”, reģ. Nr. 42403021332, jurid. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV – 4601, izsludina atklātu konkursu „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā” Id. Nr. RE 2013/01 par tiesībām veikt darbus siltumpārvades efektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes Ziemeļu un Vipingas rajonu centralizētās siltumapgādes sistēmā. Atklātā konkursa nolikumu un tehnisko dokumentāciju var saņemt SIA "Rēzeknes enerģija" abonentu daļā Rīgas ielā 2, Rēzeknē, darba laikā no plkst. 9.00 – 16.00. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 09.01.2014. plkst. 15.00. Tālrunis informācijai 27882225.

Publicēts 20.11.2013.

 

______________________________________________

 

Iepirkums „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā”

(Id. Nr. RE 2012/01)

__________________________________________

 

 

 

PRETENDENTU IEVĒRĪBAI!

Ir veikti iepirkuma nolikuma grozījumi, līdz ar ko ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2013.gada 20.marta plkst.16:00.

 

SIA „Rēzeknes enerģija”, reģ. Nr. 42403021332, jurid. adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV – 4601, izsludina atklātu konkursu „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā” Id. Nr. RE 2012/01 par tiesībām veikt darbus siltumpārvades efektivitātes paaugstināšanai Rēzeknes centralizētās siltumapgādes sistēmā. Atklātā konkursa nolikumu un tehnisko dokumentāciju var saņemt Rīgas ielā 1, Rēzeknē, darba laikā no plkst. 9.00 – 16.00. Pretendentu pieteikumi tiek pieņemti līdz 25.01.2013. plkst. 16.00. Tālrunis informācijai 25900555.

Autorizēties