Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Parādniekiem

Jūsu rīcība parāda piedziņas procesā

 

SIA "Rēzeknes enerģija" piedziņas politikas ir vērsta uz efektīvu parādu piedziņu. Šī mērķa sasniegšanai sabiedrība izmanto gan savu speciālistu zināšanas un pieredzi, gan pilnvaroto personu palīdzību.

 

Ko darīt, ja Jūs saņēmāt SIA "Rēzeknes enerģija" uzaicinājumu parāda dzēšanai vai pretenziju?

  • Jūs varat apmaksāt parādu pēc pēdējā piestādītā rēķina;
  • Jūs varat griezties pie Abonentu nodaļas juristiem, lai kopīgiem spēkiem atrisinātu izveidojušos situāciju.

Mūsu galvenais ieteikums - nevajag gaidīt, kamēr Jūsu parāda lieta nonāks līdz tiesai. Mēs esam atvērti konstruktīvajām sarunām un piedāvājam dažādus parāda atmaksas variantus. Galvenais, lai Jūs laicīgi grieztos pie mūsu speciālistiem.

 

Ko darīt, ja Jūs saņēmāt SIA "Rēzeknes enerģija" pilnvarotās personas pretenziju?

 

Uz 01.07.2013. ir spēkā divi sadarbības līgumi ar sekojošam parādu piedziņas kompānijām: SIA "Konsultatīvā sabiedrība "Conventus"" un SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA". Pretenzijas saņemšanas gadījumā no parādu piedziņas kompānijas, lūdzam Jūs sazināties ar pretenzijā norādītām kontaktpersonām.

Autorizēties