Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Lietotājiem

Vispārīgā informācija lietotājiem

 

1. Par rēķinu apmaksu

Saskaņā ar 21.10.2008. MK noteikumu Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" 36.punktu lietotājs "galīgo norēķinu veic līdz nākamā mēneša divdesmitajam datumam, ņemot vērā siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un starp­norēķinu maksājumus."

 

Norēķināties par saņemto siltumenerģiju var:

 

- Izmanotojot internetbankas pakalpojumus (komisijas maksa tiek ieturēta atkārībā no bankas tarifiem);

 

- Jebkurā bankā (komisijas maksa tiek ieturēta atkārībā no bankas tarifiem);

 

- VAS "Latvijas Pasts" Rēzeknes pilsētas pasta nodaļās. Vēršam Jūsu uzmanību, ka par pastā veiktajiem maksājumiem nav jāmaksā komisijas maksa.

 

UZMANĪBU!!! Veicot apmaksu internetbankā lūdzam norādīt pakalpojuma saņemšanas adresi un abonenta numuru, jo pārrakstīšanas kļūdas rezultātā Jūsu maksājums var būt ieskaitīts citam lietotājam, kura adresi vai abonenta numuru neuzmanības dēļ Jūs norādījāt paskaidrojumos. Tāpēc, lai izvairītos no šādām situācijām, lūdzam maksājuma paskaidrojumos norādīt gan adresi, gan abonenta numuru.

 

2. Par ūdens skaitītāju rādījumu paziņošanu

Saskaņā ar 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 27.punktu dzīvokļa īpašnieks katru mēnesi ūdens skaitītāja rādījumu nolasa noteiktajā termiņā un nodod to aprēķinu veikšanai.

 

Katrā SIA "Rēzeknes enerģija" rēķina apakšā ir pievienots "Paziņojums par skaitītāju rādījumiem". Šajā paziņojumā ir norādīti datumi, kad šos rādījumus nepieciešams noņemt.

 

Atgādinām, ka pamatojoties uz 09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 29.punktu, ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai noteiktajā kārtībā nav informējis par savu ilglaicīgu prombūtni, SIA "Rēzeknes enerģija" aprēķina ūdens patēriņu atsevišķajam īpašumam, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.

Autorizēties