Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Pašvaldības saistošie noteikumi

Pašvaldības saistošie noteikumi

 

Ar 2012.gada 28.septembra Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.476 ir atzīti par spēkā zaudējušiem 28.08.2009. „Noteikumi par patērētās siltumenerģijas apmaksu Rēzeknes pilsētas dzīvojamās mājās”.

 

2012.gada 15.oktobrī ir apstiprināta SIA "Rēzeknes enerģija" "Metodika norēķinu kārtībai par patērēto siltumenerģiju Rēzeknes pilsētas dzīvojamās mājās". Metodika nosaka kārtību, kādā SIA "Rēzeknes enerģija" veic aprēķinu par patērēto siltumenerģiju Rēzeknes pilsētas dzīvojamās mājās.

Autorizēties