Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES ENERĢIJA"

 

Juridiskā informācija

 

Uzņēmējdarbības forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģ. Nr 42403021332

Reģistrēts 02.10.2007

PVN Nr LV42403021332

Juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas iela 1 LV-4601

Faktiskā adrese: Rīgas 2, Rēzekne, LV-4601

 

Kontakti:

 

Rādījumu pieņemšana no fiziskām personām: 64628026, 64628027;

Rādījumu pieņemšana no juridiskām personām: 64605577;

Juridiskā nodaļa: 64628028, 64628223

Webfakss: 64643843

 

PAZIŅOJUMS!

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes enerģija”, reģ.Nr.42403021332, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, Latvija, turpmāk – Sabiedrība, paziņo, ka 2016.gada 29.septembrī Sabiedrības kapitāldaļu turētājs ir pieņēmis lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu. Reorganizācijas veids – apvienošana pievienošanas ceļā, kur Sabiedrība ir pievienojamā sabiedrība, bet iegūstošā sabiedrība ir akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, Latvija. Pēc reorganizācijas pabeigšanas AS “Rēzeknes siltumtīkli” pārņem visas SIA “Rēzeknes enerģija” saistības.

Plānojamais Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanas termiņš - 2017.gada 1.aprīlis.

 

 

 

PAZIŅOJUMS!

 

 

Informējam, ka no 2015.gada 1.augusta SIA “Rēzeknes enerģija” tiek mainīta elektroniskā pasta adrese.

Turpmāk siltumenerģijas pakalpojumu saņēmēji – abonenti:

-         jautājumus, kuri saistīti ar skaitītāju rādītāju nodošanu un informācijas apmaiņu par rēķiniem varēs sūtīt uz elektroniskā pasta adresi:

abonenti@rezeknesenergija.lv

-         jautājumus, kuri saistīti ar informatīvo saraksti – uz elektroniskā pasta adresi:

info@rezeknesenergija.lv

 

Ja Jums radušās neskaidrības vai jautājumi, lūdzam sazināties ar mums pa tālruņiem 64628027; 64605577.

 

e-pastu: rezeknes.energija@inbox.lvrezeknes.energija@e-apollo.lv apkalpošana tiks pārtraukta 2015.gada 1.augustā.

 

 

Bankas rekvizīti rēķinu apmaksai:

 

  • AS "Norvik banka", kods: LATBLV22, konts: LV49LATB0002010085314;
  • AS "Swedbank", kods: HABALV22, konts: LV81HABA0551022600432;
  • AS "Citadele banka", kods: PARXLV22, konts: LV33PARX0005174710003;
  • AS "DNB banka", kods: RIKOLV2x, konts: LV46RIKO0002013139314;
  • AS "SEB banka", kods: UNLALV2X, konts: LV36UNLA0050013745006;
  • Nordea Banka Finland PLC, kods: NDEALV2X, konts: LV96NDEA0000082561732.

Autorizēties