Rēzeknes Enerģija

vienmēr silti

Par mums

Paziņojums!!!

Tehnisko iemeslu dēļ, no 31. maijā 2018.g. tiks pārtraukta skaitītāju radījumu pieņemšana no šīs vietnes!
Pašapkalpošanās vietnes darbības atjaunošanās paziņojums būs izvietots http://www.rezeknessiltumtikli.lv

 

PAZIŅOJUMS PAR REORGANIZĀCIJU!

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes enerģija”, reģ.Nr. 42403021332, paziņo, ka ar LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra 31.03.2017. lēmumu Nr.6-12/44433 tika pabeigta SIA “Rēzeknes enerģija” un AS “Rēzeknes siltumtīkli” reģ.Nr.40003215480, reorganizācija, saskaņā ar kuru SIA “Rēzeknes enerģija” pievienojās AS “Rēzeknes siltumtīkli” un ar 31.03.2017. ir izslēgta no komercreģistra un beidz pastāvēt.

Saskaņā ar reorganizācijas noteikumiem AS “Rēzeknes siltumtīkli” pārņem visas SIA “Rēzeknes enerģija” tiesības un saistības. Līdz ar to turpmākā sadarbība pēc SIA “Rēzeknes enerģija” saistībām notiks ar AS “Rēzeknes siltumtīkli”.

Informējam, ka turpmāk, norēķinoties par saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem, maksājums jāveic jaunajam saņēmējam – AS “Rēzeknes siltumtīkli”, reģ.Nr.40003215480.

 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” rekvizīti:

AS Rēzeknes siltumtīkli

Reģ.Nr.40003215480,

Juridiskā adrese – Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601,

tāl. 64625133,

e-pasta adrese: info@rezeknessiltumtikli.lv

Norēķinu konti:

Banka : AS NORVIK BANKA Konts: LV49LATB0002010085314 Kods: LATBLV22
Banka : AS Citadele Banka Konts: LV97PARX0000824380004 Kods: PARXLV22
Banka : AS Luminor Bank Konts: LV92NDEA0000082451224 Kods: NDEALV2X
Banka : AS SEB banka Konts: LV36UNLA0050013745006 Kods: UNLALV2X
Banka : AS Swedbank Konts: LV88HABA0551043338615 Kods: HABALV22

 

Abonentu daļas kontakti:

T., 64628223, 64628026, 64628027, 64628024

e-pasts: abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

Adrese: Rīgas 2, Rēzekne, LV-4601

 

Kontakti:

 

Rādījumu pieņemšana no fiziskām personām: 64628026, 64628027;

Rādījumu pieņemšana no juridiskām personām: 64605577;

Juridiskā nodaļa: 64628028, 64628223

Webfakss: 64643843

 

PAZIŅOJUMS PAR E-PASTU MAIŅU!


Informējam, ka no 2017.gada 1.apriļa SIA “Rēzeknes enerģija” tiek mainīts nosaukums uz AS "Rēzeknes siltumtīkli" un  mainītas elektroniskās pasta adreses.

Turpmāk siltumenerģijas pakalpojumu saņēmēji – abonenti:

-         jautājumus, kuri saistīti ar skaitītāju rādītāju nodošanu un informācijas apmaiņu par rēķiniem varēs sūtīt uz elektroniskā pasta adresi:

abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

-         jautājumus, kuri saistīti ar informatīvo saraksti – uz elektroniskā pasta adresi:

info@rezeknessiltumtikli.lv

 

Ja Jums radušās neskaidrības vai jautājumi, lūdzam sazināties ar mums pa tālruņiem 64628027; 64605577.

 

e-pastu: info@rezeknesenergija.lv; abonenti@rezeknesenergija.lv apkalpošana tiks pārtraukta 2017.gada 1.jūnijā.

 

PAZIŅOJUMS!

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes enerģija”, reģ.Nr.42403021332, juridiskā adrese: Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, Latvija, turpmāk – Sabiedrība, paziņo, ka 2016.gada 29.septembrī Sabiedrības kapitāldaļu turētājs ir pieņēmis lēmumu par reorganizācijas uzsākšanu. Reorganizācijas veids – apvienošana pievienošanas ceļā, kur Sabiedrība ir pievienojamā sabiedrība, bet iegūstošā sabiedrība ir akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, Latvija. Pēc reorganizācijas pabeigšanas AS “Rēzeknes siltumtīkli” pārņem visas SIA “Rēzeknes enerģija” saistības.

Plānojamais Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanas termiņš - 2017.gada 1.aprīlis.

Autorizēties